ABONELİK DEVRİ

  TİCARETHANE ABONELİK DEVRİ

Ticarethanelerde Aboneliği Devretmek İçin Aşağıdaki Belgeler Gereklidir;

* Başvuru Dilekçesi,

* Kimlik Fotokopisi,

* Tapu Fotokopisi (Mal Sahibi İse),

* Kira Sözleşmesi (Kiracı İse),

* Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi Fotokopisi, (Belediye Sınırları İçerisinde ve mesken ile aynı binada bulunuyor ise gerekmektedir.)

* Perakende Satış Sözleşmesi (İl Müdürlüklerinde yapılacaktır),

* Vergi Levhası,

* Ticaret Sicil Gazetesi,

* Şirket Yetkilisinin İmza Sirküleri Veya Yetkilendirildiğine Dair Belge,

  MESKEN ABONELİK DEVRİ

Meskenlere Aboneliği Devretmek İçin Aşağıdaki Belgeler Gereklidir;

* Başvuru Dilekçesi,

* Kimlik Fotokopisi,

* Tapu Fotokopisi (Mal Sahibi İse),

* Kira Sözleşmesi (Kiracı İse),

* Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi Fotokopisi, (Belediye Sınırları İçerisinde ise gerekmektedir.)

* Perakende Satış Sözleşmesi (İl Müdürlüklerinde yapılacaktır),