ÇEVRE YÖNETİM POLİTİKAMIZ

  • Faaliyetlerimiz sonucunda oluşan atıkları kaynağında azaltmak için iş süreçlerinde gerekli önlemleri almak.
  • Kaynağında önlenemeyen atıkların doğaya zarar vermeyecek şekilde bertarafını sağlamak,
  • Kuruluşumuzun faaliyet gösterdiği kapsamda ilgili tüm uygunluk yükümlülüklerini sağlamak.
  • Çevre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek,
  • Faaliyetlerin çevresel etkilerini periyodik olarak denetleyip kontrol altında tutmak,
  • Çevre Yönetimi ile ilgili tüm çalışmalara çalışanların da katılımını sağlayıp, oluşturulan çevre bilincini sürekli olarak tüm araçlarla desteklemek,
  • Gelecek nesillerden bizlere emanet bırakılmış olan çevremizi onlara kirletmeden teslim etmek.