ENGELLİ BİLDİRİM FORMU

Bu Form İle İndirim Hakkı Elde Edilmez. İlgili mevzuat gereği dağıtım şirketleri elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan ve destekleyici belgelere sahip tüketicilerin yazılı başvurusu halinde bu tüketicilerin yaşadığı kullanım yerlerine ait perakende satış sözleşmeleri ve ikili anlaşmaları kayıt altına alır.
Evet Hayır
Evet Hayır