DUYURULAR

  Senin Enerjin Senin Resmin Resim Yarışması Katılım Koşulları

Yarışma, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılında 81 ildeki 5, 6, 7 ve 8 sınıfta öğrenim gören öğrencilere yöneliktir. Aksa Elektrik tarafından belirlenen jüri ilk 20’ye giren çocukları belirleyecektir.

Yarışmaya katılan çocukların başvurularını sadece ebeveynleri ya da yasal temsilcileri yapabilir.

Resim çalışmalarında Enerji Tasarrufu temasının yer alması gerekmektedir. Katılımcı çocuklardan, Enerji Tasarruf temasını ele alarak resim çizmesi beklenmektedir.

Resimler, 35cm x 50cm ölçülerinde resim kâğıdına yapılacaktır. Resimler kurşun kalemle çizilip boyanabilir veya direkt pastel boya, sulu boya, keçeli kalem, kuru boya gibi alternatif boyalarla resimler yapılabilir.

Katılımcılar resimlerin istedikleri bir bölümüne #TasarrufBizdenSorulur temasını etiket olarak yazmalıdır. Ayrıca çizilen resimlerin uygun bir alanına Aksa Elektrik logosunun çizilmesi de beklenmektedir.

Yarışmaya katılan resimlerin özgün eserler olduğu kabul edilmektedir. Farklı bir yarışmaya veya organizasyona katılan resimler tespit edilirse Aksa Elektrik ilgili eseri diskalifiye etme hakkına sahiptir.

Her bir kullanıcı yarışmaya sadece bir kez katılabilir.

Resimlerin sağ arka köşesinde yarışmaya katılan çocuğun adı soyadı, sınıfı, velisinin adı soyadı ve cep telefonu numarası yazılarak bu kısmın da görsel olarak mesaj bölümünden iletilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin olmadığı resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Katılan hesabın kazanabilmesi için Aksa Elektrik sosyal medya hesaplarını takip etmesi gerekmektedir. (Facebook ve Instagram)

Katılımcıların sosyal medya profillerinin yarışma boyunca katılan eserin incelenebilmesi amacıyla gizli modda olmaması gerekmektedir.

Yarışmaya katılım için çizilen resimlerin Instagram veya Facebook üzerinden Aksa Elektrik hesabı ve #TasarrufBizdenSorulur etiketiyle paylaşılarak yapılmalıdır.

Yarışma başvurusu Aksa Elektrik Instagram ve Facebook hesaplarından 07 Haziran – 21 Haziran 2021 (saat 12.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılır. Son başvuru tarihi 21 Haziran 2021, saat 12.00’dir.

Katılımcılar çocuklarının çizdikleri resimleri Facebook ve Instagram hesaplarımızdan DM vasıtasıyla paylaşacaktır.

Kazananlar, 28 Haziran Pazartesi günü Aksa Elektrik’in Instagram ve Facebook sayfası üzerinden açıklanacaktır. Aksa Elektrik’in belirlediği jüri tarafından dereceye giren ilk 10 kişiye Samsung marka tablet, 11 – 20’inci sıradakilere de mansiyon ödülü olarak kırtasiye masrafları için yalnızca online kanallar üzerinden harcayabilecekleri 250’TL’lik D&R hediye çeki verilecektir.

Yarışmayı kazananlar hediyelerini teslim almak için Aksa Elektrik ile irtibata geçmemesi durumunda Aksa Elektrik başvuruları tekrardan değerlendirip yedek talihlileri belirleyecektir.

Yarışmaya katılanların gönderdikleri resimler Aksa Elektrik tarafından yazılı, görsel, dijital ve sosyal medyada kullanılabilir.

Yarışmaya katılan her kişi, ebeveynleri veya yasal temsilcileri, yarışmaya gönderdikleri resimlerin belirtilen kanallar üzerinde kullanılması halinde herhangi bir hak talep etmeyeceğini kabul eder.

Aksa Elektrik, yarışmanın resmi duyuru, başvuru, değerlendirme ve kazananların açıklanmasıyla ilgili tarihleri değiştirebilir.

Her türlü soru için sosyal medya hesaplarımızdan DM vasıtasıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların değiştirilmesine ilişkin bilgilendirme

“Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların 3 üncü ve 5 inci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

• “Sanayi abone grubu” başlıklı 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası;
“Gerekli ölçü düzenini sağlamaları ve belgelemeleri halinde, çevre ve insan sağlığını korumak üzere içme suyu ve/veya alıcı ortama verilen sıvı, gaz ve katı zehirli ve zararlı atıkların arıtılması amacıyla kurulan her türlü arıtma tesisi sanayi abone grubu kapsamındadır. Bu tesislere entegre olan ve bağımsız olarak faaliyet göstermesi mümkün olmayan diğer tesisler de arıtma tesisleri ile aynı şekilde sanayi abone grubu kapsamındadır.”

• “Tarımsal sulama abone grubu” başlıklı 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası
“(3) Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimlerinden alınan belge kapsamında faaliyette bulunan süt toplama merkezleri, büyükbaş besi işletmeleri, büyükbaş süt işletmeleri, küçükbaş işletmeleri, etlik tavuk kümesi, yumurtacı tavuk kümesi, damızlık kümesi, kuluçkahane işletmeleri ve seralar da bu abone grubuna dâhildir.”

Hükümleri doğrultusunda
1- Arıtma tesisleri ve bu tesislere entegre nitelikteki diğer tesislerin bu nitelikte olduğunun belgelenmesi,
2- Süt toplama merkezleri, büyükbaş besi işletmeleri, büyükbaş süt işletmeleri, küçükbaş işletmeleri, etlik tavuk kümesi, yumurtacı tavuk kümesi, damızlık kümesi, kuluçkahane işletmeleri ve seraların Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimlerinden alınan belgeyi ibraz etmeleri halinde abone gruplarında değişiklik yapılacaktır.”

  01.10.2018 tarihinden itibaren son kaynak tarifesinden elektrik tedarik bilgilendirmesi

Değerli Müşterimiz;

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin 7 inci fıkrasının a ve b bentleri uyarınca ;

01/10/2018 Tarihinden itibaren elektrik enerjisi son kaynak tedariği kapsamında kurul onaylı son kaynak tarifesi ile Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş. tarafından sağlanacak olup belirtilen tarihten itibaren perakende satış sözleşmesinin tarafı olduğunuzu bilgilerinize sunarız. Güvence bedelini ödemek ve perakende satış sözleşmesine esas güncel kimlik, adres ve iletişim bilgilerini bildirmek üzere bu bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde görevli tedarik şirketine başvurmak zorunda olduğunuzu aksi takdirde elektriğinizin kesilebileceğini, imzalayacağınız perakende satış sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza koşulu ödemeksizin istediğiniz zaman feshedebileceğinizi bilgilerinize sunarız.

Tesisat Listesi

  01.09.2018 tarihinden itibaren son kaynak tarifesinden elektrik tedarik bilgilendirmesi

Değerli Müşterimiz;

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin 7 inci fıkrasının a ve b bentleri uyarınca ;

01/09/2018 Tarihinden itibaren elektrik enerjisi son kaynak tedariği kapsamında kurul onaylı son kaynak tarifesi ile Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş. tarafından sağlanacak olup belirtilen tarihten itibaren perakende satış sözleşmesinin tarafı olduğunuzu bilgilerinize sunarız. Güvence bedelini ödemek ve perakende satış sözleşmesine esas güncel kimlik, adres ve iletişim bilgilerini bildirmek üzere bu bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde görevli tedarik şirketine başvurmak zorunda olduğunuzu aksi takdirde elektriğinizin kesilebileceğini, imzalayacağınız perakende satış sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza koşulu ödemeksizin istediğiniz zaman feshedebileceğinizi bilgilerinize sunarız.

Tesisat Listesi

  01.08.2018 tarihinden itibaren son kaynak tarifesinden elektrik tedarik bilgilendirmesi

Değerli Müşterimiz;

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin 7 inci fıkrasının a ve b bentleri uyarınca ;

01/08/2018 Tarihinden itibaren elektrik enerjisi son kaynak tedariği kapsamında kurul onaylı son kaynak tarifesi ile Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş. tarafından sağlanacak olup belirtilen tarihten itibaren perakende satış sözleşmesinin tarafı olduğunuzu bilgilerinize sunarız. Güvence bedelini ödemek ve perakende satış sözleşmesine esas güncel kimlik, adres ve iletişim bilgilerini bildirmek üzere bu bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde görevli tedarik şirketine başvurmak zorunda olduğunuzu aksi takdirde elektriğinizin kesilebileceğini, imzalayacağınız perakende satış sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza koşulu ödemeksizin istediğiniz zaman feshedebileceğinizi bilgilerinize sunarız.

Tesisat Listesi

  01.07.2018 tarihinden itibaren son kaynak tarifesinden elektrik tedarik bilgilendirmesi

Değerli Müşterimiz;

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin 7 inci fıkrasının a ve b bentleri uyarınca ;

01/07/2018 Tarihinden itibaren elektrik enerjisi son kaynak tedariği kapsamında kurul onaylı son kaynak tarifesi ile Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş. tarafından sağlanacak olup belirtilen tarihten itibaren perakende satış sözleşmesinin tarafı olduğunuzu bilgilerinize sunarız. Güvence bedelini ödemek ve perakende satış sözleşmesine esas güncel kimlik, adres ve iletişim bilgilerini bildirmek üzere bu bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde görevli tedarik şirketine başvurmak zorunda olduğunuzu aksi takdirde elektriğinizin kesilebileceğini, imzalayacağınız perakende satış sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza koşulu ödemeksizin istediğiniz zaman feshedebileceğinizi bilgilerinize sunarız.

Tesisat Listesi

  EPDK’nın 6561 Sayılı Kurul Kararı

EPDK’nın 6561 Sayılı Kurul Kararına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

  AKSA Elektrik Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş. Kamuoyunu Bilgilendirme Duyurusu
  Fırat EPSAŞ’ta; Abonelerden Telefonla Kredi Kartı Bilgisi İsteme ve Elden Tahsilat Gibi Uygulamlar Kesinlikle Yoktur.

FIRAT EPSAŞ ABONELERİNİ UYARIYOR

FIRAT EPSAŞ ELEKTRİK’TE; ABONELERDEN TELEFONLA KREDİ KARTI BİLGİSİ İSTEME VE ELDEN TAHSİLAT GİBİ UYGULAMLAR KESİNLİKLE YOKTUR.

      Son günlerde elektrik dağıtım hizmeti verdiğimiz bölgelerde bulunan İl Müdürlüklerimize gelen başvurular üzerine, abonelerimizi konuyla ilgili bilgilendirme ve uyarma zorunluluğumuz doğmuştur.

      Aksa Elektrik Dağıtım A.Ş., Aksa Elektrik Toptan Satış A.Ş. ve bu şirketlere bağlı faaliyet gösteren Aksa Elektrik şirketler grubu olarak; abonelerimizden kredi kartı bilgisi isteme ve elden tahsilat gibi uygulamalarımız kesinlikle bulunmamaktadır.

     Abonelerimizin; kendilerini telefonla arayarak “Fatura ödemelerini düzenli olarak yaptıkları için indirimli elektrik kullanmaya hak kazandıkları” nı belirten ve kredi kartı bilgilerini isteyen kötü niyetli kişi ve kurumlara itibar etmemeleri konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir. Bu tür durumlarla karşılaşan abonelerimizin, durum hakkında bizleri bilgilendirmeleri bu kişilerin abonelerimizi uğratacağı olası zararın önüne geçmemizde bizlere katkı sağlayacaktır. Aynı durum; abonelerimizin ev ve işyerlerine giderek şirketimiz adına tahsilat yaptığını söyleyen kişiler için de geçerlidir. Aksa elektrik hiçbir koşulda abonelerinden elden tahsilat işlemi uygulamamaktadır.

      Abonelerimizin, gerek Aksa Elektrik adını kullanarak kredi kartı bilgilerini isteyen kişilere, gerekse evlerine/işyerlerine gelerek elden nakit elektrik faturası tahsilâtı yapmak isteyen kişilere itibar etmemesi ve hemen gerekli mercilere şikâyetlerini bildirmelerini önemle rica ederiz.

     Abonelerimizin, Şirketlerimizle herhangi bir anlaşması bulunmayan firmalardan, elektrik ile ilgili bir hizmet ve /veya mal karşılığı, bedel ödeyerek mağdur olmamaları konusunda dikkatli olmalarını ve 7 gün 24 saat hizmet veren 444 9 186 nolu Çağrı Merkezimiz kanalıyla bizimle irtibata geçerek bütün sorularına yanıt alabileceklerini hatırlatmak isteriz.

      Kamuoyuna saygıyla duyururuz

Fırat EPSAŞ
Kurumsal İletişim

  Tasarruf Tacirleri Hakkında Uyarı!

        Birimlerimize değişik tarihlerde e-mail ve dilekçe yoluyla intikal eden, abonelerimize ait dilekçelerde; bazı şirket isimleri verilerek Şirketimizle ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ortak çalışma yürütüldüğünü, ve yapılan incelemede abonenin fazla elektrik harcamalarının olduğunu pazarladıkları cihazlarının alınması durumunda %30 oranında enerji tasarrufu  sağlanacağının belirtildiği, abonelerden kredi kartı numaralarının istenildiği, bir kısım abonelerin Şirketimiz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adının kullanılmasından dolayı kredi kartı bilgilerini verdikleri ve sonrasında ise dolandırıldıklarını anladıklarını belirterek kurumumuza bildirmişlerdir.

        Ne yazık ki bu cihazlar görsel ve yazılı medyada reklamlar yoluyla yer almakta; marketlerde, elektronik ortamda satılmaktadır.

        Elektrik Dağıtım Şirketimizin bu tür  veya benzer uygulamalarının olmadığı, abonelerimizle yapılan veya yapılacak bu tür iletişimlere itibar edilmemesi kamuoyuna önemle duyurulur.” 

Fırat EPSAŞ
Kurumsal İletişim

EMO'nun Tasarruf Cihazlarına İlişkin Raporuna Ulaşmak İçin

  Abonelerimiz ve Kamuoyunun Dikkatine

      Basın Açıklaması – 17.10.2012

ABONELERİMİZİN VE KAMUOYUNUN DİKKATİNE

      Tarafımıza, şirketimizin adını kullanarak abonelerimize cep telefonu ya da ev telefonlarıyla ulaşarak; “Elektrik faturalarınızı düzenli olarak  ödediğiniz için elektrik  borçlarınızda  indirim kazandınız” veya “Akıllı  sayaçlarla elektrikte  tasarruf  edin” gibi söylemlerle abonelerimizin TC. numarası ve kredi kartı no gibi özel bilgilerine ulaşmaya çalışan kişi ve gruplar hakkında ihbarlar ulaşmaktadır.

      Abonelerimizin bu tür kötü niyetli kişi ve gruplar hakkına dikkatli olması, bu kişi ve Gruplardan gelen bu tür talepleri doğrudan bize ve güvenlik güçlerine bildirmesi önemle rica olunur.

      Şirketimiz abonelerinden bu tür özel bilgiler talep etmediği gibi; bu tür kampanyalar da uygulamamaktadır. Bu kişi ve grupların kuruluşumuzla hiçbir ilişkisi olmadığı Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Fırat EPSAŞ
Kurumsal İletişim

  Aksa Fırat Elektrik faturalarında taksitle fatura ödeme kolaylığı

Anlaşmalı olduğumuz bankaların kredi kartlarıyla elektrik faturalarınızı müşteri hizmet merkezlerimize uğrayarak 2 ila 9 taksit fırsatından yararlanarak ödeyebiliriz.

  Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş. Telefon ile Kredi Kartı Bilgisi İstememekte ve Elden Tahsilat Yapmamaktadır.

Son günlerde elektrik dağıtım hizmeti verdiğimiz bölgelerde bulunan İl Müdürlüklerimize gelen başvurular üzerine, müşterilerimize bir kez daha hatırlatmak isteriz;

Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş., Aksa Elektrik Toptan Satış A.Ş. ve bu şirketlere bağlı faaliyet gösteren Aksa Elektrik şirketler grubu, kesinlikle müşterilerimizden telefonla kredi kartı bilgilerini istememekte ve elektrik faturalarının tahsilâtını da müşterilerimizin evlerine/işyerlerine giderek nakit olarak yapmamaktadır.

Müşterilerimizin her ne şekilde olursa olsun gerek Aksa Elektrik adını kullanarak kredi kartı bilgilerini isteyen kişilere, gerekse evlerine/işyerlerine gelerek elden nakit elektrik faturası tahsilâtı yapmak isteyen kişilere itibar göstermemesi ve hemen gerekli mercilere şikâyetlerini bildirmelerini rica ederiz.

Müşterilerimizin, Şirketlerimizle herhangi bir anlaşması olmayan firmalardan elektrik ile ilgili bir hizmet ve /veya mal karşılığı, bedel ödeyerek mağdur olmamaları konusunda dikkatli olmalarını ve 7 gün 24 saat hizmet veren 444 9 186 nolu Çağrı Merkezimiz kanalıyla bizimle irtibata geçerek bütün sorularına yanıt alabileceklerini hatırlatmak isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz

Fırat EPSAŞ
Kurumsal İletişim

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Siteyi ve uygulamayı kullanımınızı analiz etmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve içerik ve reklamları kişiselleştirmek] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.